חברות באיגוד

באיגוד חברות: יועצות הנקה IBCLC , אחיות יועצות הנקה מורשות משרד הבריאות, מדריכות הנקה בעלות הסמכה מוכרת על ידי האיגוד (90 שעות אקדמיות עיוניות, 60 שעות מלאות הכשרה מעשית).

למצטרפות לראשונה לאיגוד - נא לשלוח צילום של תעודת ההסמכה: הסמכה של IBLCE/ משרד הבריאות/ תעודת סיום קורס מדריכות הנקה, המפרטת את כמות השעות (אקדמיות עיוניות + שעות הכשרה מעשית)

זכויות החברות:

זכות הצבעה בהחלטות האיגוד
פרסום באתר האיגוד
השתתפות בקבוצות הדרכה בפריסה ארצית
הנחה בכנסים של האיגוד
הרצאות העשרה חודשיות אונליין
הנחה בביטוח קולקטיבי
הנחה בקניית ציוד מקצועי
זכות לכתוב ולפרסם מאמרים מקצועיים באתר האיגוד
השתתפות בשבוע ההנקה הישראלי במיזם ארצי
קבלת עותק ממוחשב של עיתון מקצועי Elacta
שותפה בוועדות המקדמות את תחום ההנקה בישראל
עמידה בקוד האתי
דמי חבר לשנה קלנדרית : 250 ש"ח.

עמיתות באיגוד: מדריכות הנקה/אחיות שאינן עומדות בתנאי הקבלה.

זכויות העמיתות:

ללא זכות הצבעה בהחלטות האיגוד
השתתפות בקבוצות הדרכה בפריסה ארציתהנחה בכנסים של האיגוד
הרצאות העשרה חודשיות אונליין
השתתפות בשבוע ההנקה הישראלי במיזם ארצי
קבלת עותק ממוחשב של עיתון מקצועי Elacta
שותפה בוועדות המקדמות את תחום ההנקה בישראל
הנחה בביטוח קולקטיבי
הנחה בקניית ציוד מקצועי
עמידה בקוד האתי

דמי חבר לשנה קלנדרית: 200 ש"ח