ועד מנהל

Gina Weissman 300x300

ד"ר ג'ינה וייסמן

יו"ר האיגוד
MeravMatos 300x300

  מרב מטוס

Ruthie Meiraz 300x300

רותי מירז

Galit Liron 300x300

גלית לירון

DevorahShaked - Devorah Shaked

  דבורה שקד

OritStup 300x300

אורית סטופ

תמונה טלי

 טלי בירן

אביטל יצחק

   אביטל יצחק

אלונה בורלא

 אלונה בורלא